Typy taśm przenośnikowych

Typy taśm przenośnikowych

Konkretne typy taśm przenośnikowych to części maszyn, które usprawniają transport bliski materiałów sypkich, kruszyw, produktów rolniczych, piekarniczych, budowlanych i przemysłowych. Ich zastosowanie jest dość różnorodne, dlatego powstało wiele odmiennych technologicznie rodzajów. Bezpośredni kontakt taśmy z produktem sprawia, że trzeba je dostosowywać także do cech danego materiału.

Podział ze względu na budowę maszyn

Różne rodzaje maszyn wymagają stosowania odmiennych taśm. Są one niezbędne we frezarkach do asfaltu, rozściełaczach mieszanek bitumicznych, prasach do słomy i siana oraz liniach do produkcji brykietu. Taśmy muszą być odporne w kontakcie z przewożonymi materiałami ze względu na ostre krawędzie lub właściwości ścierające. Pod względem sposobu łączenia wyróżnia się:

 • taśmy zgrzewane,
 • taśmy klejone,
 • taśmy łączone mechanicznie,
 • taśmy bezkońcowe.

Ich dobór uzależniony jest od przenośników. Jedne taśmy działają przez zastosowanie rolek prowadzących, a inne na zasadzie wyprofilowanych niecek lub stołów. Ponadto dostosowuje się je także do prędkości i obciążenia.

Podział ze względu na specyfikę miejsca pracy

Taśmy profilowane są używane do transportu produktów, które potrzebują specjalnego prowadzenia. Na potrzeby wulkanizacji profili stosuje się określone mieszanki gumowe, które w zależności od przeznaczenia wykazują właściwości trudnościeralne, olejoodporne, temperaturoodporne itp. Często uzbraja się je dodatkowymi elementami takimi jak progi, zbieraki, prowadnice czy boczne falbany. Przed samodzielnym przenoszeniem się produktów na różnicy poziomów powyżej 22 stopni stosuje się taśmy progowe. Pod względem rozmieszczenia i kształtu progów wyróżnia się dwie podstawowe grupy:

 • taśmy typu Chevron – wzór progów przypomina literę „Y” o podwójnym dolnym wydłużeniu z niewielką przerwą. Ze względu na pożądaną szerokość, rodzaj ładunku oraz kąt nachylenia, taśmy tego typu występują w różnych modyfikacjach.
 • Taśmy typu jodełka – ich wzór przypomina literę „V”. W zależności od specyfiki ładunku produkuje się je z różnym kątem rozwarcia. Zazwyczaj mają od 15 do 45 stopni. Dodatkowo mogą być wyposażone w progi wzdłużne.

Niektóre miejsca pracy wymagają, by taśmy spełniały dodatkowe wymogi. Dlatego wyróżnia się:

 • taśmy odporne na wysoką temperaturę,
 • taśmy olejoodporne (stosowane np. w zakładach hutniczych),
 • taśmy trudnościeralne (do przewożenia koksu lub fosforytu),
 • taśmy trudnozapalne (używane np. w ciepłowniach lub spalarniach śmieci),
 • taśmy do pracy w środowisku wilgotnym,
 • taśmy przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 • taśmy do pracy ze szkodliwymi substancjami chemicznymi.

Jak widać, podziałów może być bardzo wiele. Choć istnieją ogólne standardy, producenci dopasowują typy taśm przenośnikowych do określonych wymagań klientów, a te mogą mocno od siebie odbiegać.