Profil 15-08

Profil 15-08:

Profil 15-08
Profil 15-08
 B mmb mmt mm
Profil prosty poprzeczny
z listwami bocznymi
300 ÷ 1400290 ÷ 1198100 ÷ 300