Grubość okładki

Grubość okładki:

Grubość okładek górnej (po stronie nośnej) oraz dolnej (po stronie bieżnej) jest podawana w milimetrach (mm). Grubość okładki górnej zależy w głównej mierze od rodzaju transportowanego materiału oraz parametrów przenośnika, takich jak sposób obciążenia, wysokość z jakiej materiał spada na taśme, kąt nachylenia itd. Gumowa okładka dolna chroni przekładki tkaninowe przed działaniem rolek przenośnika. Minimalna tolerancja grubości okładki nie może wynosić więcej niż 0,2 mm przy grubości 4 mm i nie więcej niż 5% przy grubości powyżej 4 mm. Nie istnieją żadne normy dotyczące maksymalnej tolerancji grubości okładki.

Jakość okładki:

Jakość i strukturę powierzchni (gładka lub profilowana) należy dobrać odpowiednio do typu transportowanego materiału oraz warunków pracy. Jakość gumy i parametry związane z odpornością na zużycie itp. muszą być zgodne z normami DIN lub ISO.

DIN 22.102-1/04-91

Klasa okładek

W

X

Y

Z

Min. wytrzymałość na rozciąganie (N/mm)

18

25

20

15

Max. rozciągnięcie przy rozerwaniu

400

450

400

350

Zużycie ścierne (mm³)

90

120

150

250

 ISO 15.236 (2006)

Klasa okładek

H

D

L

Min. wytrzymałość na rozciąganie (N/mm)

24

18

15

Max. rozciągnięcie przy rozerwaniu

450

400

350

Zużycie ścierne (mm³)

120

100

250

Powyższe wartości nie mają zastosowania w przypadku specjalnych taśm przenośnikowych o charakterystyce odpowiadającej oznaczeniom T, G, A i C.

Ponadto norma DIN 22.102-1/04-91 obejmuje również taśmy o charakterystyce specjalnej, dla których nie ustalono wartości mechanicznych.

Oznaczenie (literowe)

Specjalna właściwość

E

okładka antystatyczna

K

okładka antystatyczna i trudnopalna

S

antystatyczna i trudnopalna (z lub bez okładek)

T

odporna na wysoką temperaturę

R

odporna na niska temperaturę

G

olejo i tłuszczoodporna

A

dopuszczona do kontaktu z środkami spożywczymi

C

dla produktów chemicznych