Taśmy (budowa)

*kliknij i zobacz więcej!

Konstrukcja taśmy

Średnica bębnów

Przekładki tkaninowe

Profile

Uszczelniacze gumowe

Mimośród

Okładka

Długość przejścia

Długość naciągu

Do maszyn drogowych

Długość taśm:

Centrum Taśm i Pasów dostarcza gumowe taśmy przenośnikowe o dowolnej długości. Stosujemy normy PN-EN ISO 14890 oraz DIN 22102.
Taśmy mogą być dostarczone w formie bezkońcowo zwulkanizowanej (zgodnie z tolerancjami podanymi poniżej w tabeli) jak i otwartej.

Długość zwulkanizowanej taśmy netto( pomiar w części powrotnej) w mm

Tolerancja długości

do 15 000

± 50mm

od 15 000 do 20 000

± 75mm

Powyżej 20 000

± 0,5%

Tolerancje długości zgodne z międzynarodowymi normami mają zastosowanie również w przypadku otwartych taśm przenośnikowych. Oznacza to, że w przypadku pomiaru w warsztacie tolerancja wynosi +/- 2,5%, natomiast w przypadku taśm dostarczanych w roli (bezpośrednio z fabryki)  +/- 5%.

Szerokość taśm:

Szerokości taśm są ujednolicone zgodnie z normami DIN 22.102-1/0491 i ISO 251/1987 oraz podawane w milimetrach:

Ujednolicone szerokość taśmy (mm)

Tolerancja szerokości

300 – 400 – 500

± 5mm

650-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000-2200-2400-2600-2800-3000-3200

± 1%

Niestandardowe szerokości taśm dostępne są na zamówienie.

Grubość taśmy

Grubość gumowej taśmy przenośnikowej zależy od jej konstrukcji.
Zgodnie z normą DIN 22.1022-1/04-91 zastosowanie mają poniższe tolerancje dotyczące grubości:

grubość do 10 mm             – odchylenie ± 1 mm;
grubość powyżej 10 mm     – odchylenie ± 10%.

Obrzeża taśmy

Gumowe taśmy przenośnikowe są dostarczane z obrzeżami formowanymi wtryskowo (z pełnej gumy) lub obrzeżami ciętymi (impregnowanymi). W przypadku przekładek wykonanych w całości z materiału syntetycznego nie jest konieczne stosowanie obrzeży formowanych wtryskowo.