Konstrukcja taśmy

Konstrukcja wewnętrzna gumowych taśm przenośnikowych

belt construction Konstruktion der Bänder Конструкція стрічки

W uproszczeniu gumowa taśma przenośnikowa składa się z czterech elementów: okładki górnej, rdzeń z przekładek tkaninowych, okładki dolnej i obrzeży. Przekładka tkaninowa osnowa jest najważniejszym elementem taśmy, ponieważ to ona musi pochłaniać siły rozciągające, przenosić obciążenie (wywierane przez transportowany materiał) oraz odpowiednio reagować na zjawiska mechaniczne. W celu zabezpieczenia przekładki tkaninowej po obu jej stronach umieszczone są gumowe okładki. Zależnie od typu tkaniny konieczne może okazać się zastosowanie dodatkowych formowanych wtryskowo lub zamkniętych (wykonanych z gumy) obrzeży.