Średnica bębnów

Minimalna średnica bębnów

Durchmesser der Trommeln Діаметр барабанів

Standardowo średnice bębnów określa się w oparciu o grubość (liczbę przekładek) taśmy przenośnikowej. Dodatkowo ważnym czynnikiem jest zakładane obciążenie.

W tabeli poniżej do obliczeń przyjęto obciążenie rzędu 65 – 100% oraz standardowego przenośnika.

Przykładowo, jeśli wytrzymałość wzdłużna taśmy przenośnikowej EP z 4 przekładkami wynosi 500 N/mm, wówczas żądane wartości można znaleźć w tabeli na przecięciu kolumny EP125 i wiersza odpowiadającego czterem przekładkom. Średnice bębnów A, B i C będą wynosić odpowiednio 400 mm, 320 mm i 250 mm.

Liczba  przekładek

EP100

EP125

EP160

EP200

EP250+EP315

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

2

160

160

125

200

160

160

250

200

160

320

250

200

3

200

200

160

320

250

200

400

320

250

500

400

320

630

500

400

4

320

250

200

400

320

250

500

400

320

630

500

400

800

630

500

5

400

320

250

500

400

320

630

500

400

800

630

500

1000

800

630

6

630

500

400

800

630

500

1000

800

630

1200

1000

800

*Przy niskim naprężeniu lub małym obciążeniu taśmy po konsultacji dopuszczalne jest zastosowanie mniejszych średnic bębnów