Profil 60-12b

Profil 60-12b:

Profil 60-12
Profil 60-12
 B mmb mmt mm
Profil poprzeczny
wysoki dwudzielny
600562235
650
800