Jakość okładki 

Jakość i strukturę powierzchni (gładka lub profilowana) należy dobrać odpowiednio do typu transportowanego materiału oraz warunków pracy. Jakość gumy i parametry związane z odpornością na zużycie itp. muszą być zgodne z normami DIN lub ISO.

DIN 22.102-1/04-91

Klasa okładek

W

X

Y

Z

Min. wytrzymałość na rozciąganie (N/mm)

18

25

20

15

Max. rozciągnięcie przy rozerwaniu

400

450

400

350

Zużycie ścierne (mm³)

90

120

150

250

 

 ISO 15.236 (2006)

Klasa okładek

H

D

L

Min. wytrzymałość na rozciąganie (N/mm)

24

18

15

Max. rozciągnięcie przy rozerwaniu

450

400

350

Zużycie ścierne (mm³)

120

100

250

Powyższe wartości nie mają zastosowania w przypadku specjalnych taśm przenośnikowych o charakterystyce odpowiadającej oznaczeniom T, G, A i C.

Ponadto norma DIN 22.102-1/04-91 obejmuje również taśmy o charakterystyce specjalnej, dla których nie ustalono wartości mechanicznych.

Oznaczenie (literowe)

Specjalna właściwość

E

okładka antystatyczna

K

okładka antystatyczna i trudnopalna

S

antystatyczna i trudnopalna (z lub bez okładek) 

T

odporna na wysoką temperaturę

R

odporna na niska temperaturę

G

olejo i tłuszczoodporna

A

dopuszczona do kontaktu z środkami spożywczymi

C

dla produktów chemicznych