Grubość taśmy 

Grubość gumowej taśmy przenośnikowej zależy od jej konstrukcji.

Zgodnie z normą DIN 22.1022-1/04-91 zastosowanie mają poniższe tolerancje dotyczące grubości:

grubość do 10 mm             – odchylenie ± 1 mm;

grubość powyżej 10 mm     – odchylenie ± 10%.