Grubość okładki

Grubość okładek górnej (po stronie nośnej) oraz dolnej (po stronie bieżnej) jest podawana w milimetrach (mm). Grubość okładki górnej zależy w głównej mierze od rodzaju transportowanego materiału oraz parametrów przenośnika, takich jak sposób obciążenia, wysokość z jakiej materiał spada na taśme, kąt nachylenia itd. Gumowa okładka dolna chroni przekładki tkaninowe przed działaniem rolek przenośnika. Minimalna tolerancja grubości okładki nie może wynosić więcej niż 0,2 mm przy grubości 4 mm i nie więcej niż 5% przy grubości powyżej 4 mm. Nie istnieją żadne normy dotyczące maksymalnej tolerancji grubości okładki.