Długość taśmy

Centrum Taśm i Pasów dostarcza gumowe taśmy przenośnikowe o dowolnej długości.

Taśmy mogą być dostarczone w formie bezkońcowo zwulkanizowanej (zgodnie z tolerancjami podanymi poniżej w tabeli) jak i otwartej.

Długość zwulkanizowanej taśmy netto( pomiar w części powrotnej) w mm

tolerancja długości

do 15 000

± 50mm

od 15 000 do 20 000

± 75mm

Powyżej 20 000

± 0,5%


 

Tolerancje długości zgodne z międzynarodowymi normami mają zastosowanie również w przypadku otwartych taśm przenośnikowych. Oznacza to, że w przypadku pomiaru w warsztacie tolerancja wynosi +/- 2,5%, natomiast w przypadku taśm dostarczanych w roli (bezpośrednio z fabryki)  +/- 5%.