Sposoby łączenia taśm

 

Połączenie „w zęby” „Z”

Standardowe połączenie dla jedno- i dwuwarstwowych typów taśm. Spełnia najwyższe wymagania w odniesieniu do jednakowej grubości, bardzo elastyczne połączenie, stosowane zwłaszcza w przypadku taśm pracujących na rolkach nożowych. Możliwość przesuwu taśmy do przodu i do tyłu, wykonanie połączenia pod różnymi kątami. Przy wysokich temperaturach lub dużych naprężeniach dodatkowo stosujemy wzmocnione połączenia szyte.

profile

Połączenie „w podwójne zęby”

Właściwości porównywalne z połączeniem typu „Z”, zastosowanie przy mniejszych średnicach rolek, do trudniejszych warunków pracy, połączenie dla dwu- i trójwarstwowych typów taśm.

profile

Połączenie „w zakładkę”

Połączenie na zakładkę dla taśm dwu- i trójwarstwowych, duża wytrzymałość, zalecana jest jednokierunkowa praca taśmy.

profile

Iklumet – troki do zszywania taśm

Przeznaczone dla PVC/PU taśm grubością 1.4-5.2 mm pracujących pod stosunkowo niewielkim obciążeniem. Dany typ połączenia polega na tym, że w taśmie instaluje się metodą wulkanizacji elastyczna łata zszywana za pomocą poliacetalowego drążka. Później wyjęcie drążka umożliwia rozjęcie taśmy dla celów czyszczenia, naprawy, konserwacji itp.

profile

Taśmy gumowe

Wulkanizacja taśm gumowych wykonywana jest metodą na zakładkę. Liczba stopni oraz ich długość uzależniona jest od typu taśmy. W ten sam sposób przygotowuje się taśmy gumowe do klejenia na zimno.