Zespoły nieckowe - Centrum Taśm i Pasów

Zespoły nieckowe Tru-Trac Trough Tracker

Zespoły nieckowe Tru-Trac Trough Tracker wykorzystywane są do wyrównywania biegu strony nośnej taśm przenośnikowych. Zastosowanie zasad działania rolek Tru-Trac Flat Return zostało osiągnięte przez zastosowanie rolek bocznych. Dołożenie rolek bocznych przyspiesza znacząco wyrównanie biegu taśmy. Dołożone zostały wszelkie staranie by krawędzie rolki nie dotykały żadnych krawędzi pod kątem 90º. W momencie, w którym taśma zjeżdża ze środka rolki i zaczyna najeżdżać w górę bocznej rolki prowadzącej następuje szybsze wysunięcie się rolki do przodu i skierowanie taśmy z powrotem na środek przy użyciu minimalnej siły.

Dostępne wersje rolek Tru-Trac dla taśm pracujących w niecce:

Load Trough Tracker standardowa wersja rolek dla taśm nieckowych w wymiarach od 300 do 1200 mm
Heavy Duty Trough Tracker wzmocnione rolki dla szerszych i bardziej obciążonych taśm w wymiarach od 1350 do 2500 mm 
Taper Trough Tracker ulepszone rolki Tru-Trac wyrównujące bieg taśmy jeszcze szybciej dzięki innowacyjnej konstrukcji w wymiarach od 300 do 1800 mm

rolka tru track